Bạn đã bao giờ cần phải cắt một đoạn video trên máy tính để chỉ lấy những phân đoạn quan trọng hay tạo ra một bộ sưu tập những khoảnh khắc đáng nhớ? Nếu vậy, bạn đã biết rằng việc  →